Přejít k hlavnímu obsahu

NORA
PATŘÍ
LIŠCE!

Zastavte norování a zachraňte tak lišky před krutou smrtí. 

Vy máte nyní v rukou moc to změnit. Dejte liškám svůj hlas a vybojujte pro ně lepší budoucnost.

Již 28272 lidí se postavilo za ukončení krutého norování. Přidejte se i Vy!

Do cíle zbývá 1 728 podpisů.

Ochrana Vašich osobních údajů je nesmírně důležitá. si přečtěte, jak se o data staráme.

Znění výzvy

Zásady ochrany soukromí

„Svoboda zvířat“ je organizace, která se věnuje kampaním na ochranu práv a pohody zvířat. Naším cílem je mobilizovat veřejnost a dosáhnout změn, které prospějí zvířatům. Naše snahy se zaměřují na legislativní úpravy, závazky firem a osvětu společnosti. Vaše účast je v tomto procesu klíčová – bez vaší podpory bychom těchto cílů nedosáhli. 

 

Možnost komunikace s Vámi a další podporovateli, kteří přispívají naši organizaci, je nesmírně důležitá. Oslovujeme Vás prostřednictvím e-mailů, zpráv a telefonních hovorů. Aktivity, jako jsou fundraising a osvěta, jsou zásadní součástí našeho snažení. Usilujeme o to, motivovat jednotlivce, aby konali v souladu se svými hodnotami a více se zapojili do ochrany zvířat. 

 

Dvě základní zásady

• Pokud máme váš souhlas, budeme vás informovat o možnostech, jak můžete pomoci zvířatům. 

• Můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas prostřednictvím odkazu v jakémkoliv našem e-mailu. 

 

Obecné ustanovení 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) řídí pravidla používání webových stránek organizace „Svoboda zvířat“ (dále jen „my“, správce dat, organizace) a správu a uchovávání osobních údajů organizací. 

Sběr, zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů je řízeno těmito Zásadami a právními předpisy České republiky.

Zásady jsou založeny a platí společně s výše uvedenými akty a Obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) - (EU) 2016/679. 

 

Politika zpracování údajů 

Cíle zpracování údajů: 

• odesílání newsletterů a žádosti o pomoc; 

• sběr a hodnocení statistik; 

• otevírání newsletterů a klikání na odkazy; 

• návštěvnost webových stránek; 

• sbírání darů a zúčtování plateb. 

 

Doba uchovávání údajů 

Shromážděné údaje jsou uchovávány po neomezenou dobu, protože jsou používány pro kontaktování poskytovatelů údajů, posílání díků za příspěvky, řešení potenciálních sporů atd.

 Práva subjektů údajů 

• Osoba využívající systém „Svobody zvířat“ má práva: 

• seznámit se s informacemi o ní shromážděnými; 

• požadovat opravu nesprávných údajů; 

• požadovat vymazání údajů; 

• ukončit odebírání newsletterů kliknutím na odkaz v e-mailech „Svoboda zvířat“. 

• Pokud se chcete seznámit, změnit nebo smazat údaje o Vás, kontaktujte nás prosím e-mailem na priznivci@svobodazvirat.cz.

Váš hlas má váhu!

Právě teď máte jedinečnou možnost pomoci tisícům lišek a liščat. 

Letos se otevírá myslivecký zákon a to je ta nejlepší příležitost zatlačit na politiky a prosadit zákaz norování. Ukažte jim, že Vám na osudech zvířat záleží.

Váš hlas má váhu!

Při norování trpí liška, liščata i lovecký pes. Nácvik této kruté praktiky probíhá bezkontaktně - liška je v noře zavřená v kleci a myslivci k ní pouští jednoho psa za druhým, aby prokázali své schopnosti. Už to lišce způsobuje nezměrný strach a stres. Při samotném lovu navíc musí bojovat o život svůj i svých mláďat. Zbytečně, většinou nemá šanci. Ona i mláďata umírají, pes je pak často zraněn.

Norování lišek musí skončit!

Norování je zastaralý a krutý způsob lovu. Pes s liškou v noře svede souboj na život a na smrt, z nory ji vyžene a pak roztrhá, případně ji myslivec zastřelí. 

V noře často zůstávají osamocená liščata. Myslivec je vykope a buďto je dá psům k roztrhání, nebo je vezme do zajetí, kde celý život slouží psům jako návnada při výcviku. Vy to ale nyní můžete změnit.

Norování lišek musí skončit!

Norování je neefektivní způsob lovu, který by neměl mít v moderní společnosti místo. Poté, co pes s liškou bojuje v noře, vyžene ji ven, a pokud ji nezabije on, zastřelí ji myslivec. V noře zůstávají opuštěná a vyděšená liščata. Myslivec je vykope a buďto dá psům k roztrhání nebo vezme do zajetí a celý život slouží psům jako návnada při výcviku.

Váš podpis pomůže!
Váš hlas je mocná zbraň.

Politici potřebují hlasy občanů ve volbách. Proto jim není jedno, co si myslíte. 

Dejte jim svým podpisem najevo, že norování do 21. století nepatří!

Váš podpis pomůže!

Norování je v dnešní době neefektivní, dokazují to i čísla. V předloňském roce bylo pouze 6 % ze všech zabitých lišek loveno právě norováním. Proč? 

I samotní myslivci si uvědomují nesmyslnost této kruté praktiky a nahrazují ji jinými způsoby lovu. Je načase norování ukončit jednou provždy a přestat lišky lovit tímto barbarským způsobem. 

Autoři fotografií:

Zdroj - Facebook